Kana

KANA, podobnie jak ta Galilejska z kart Ewangelii, jest miejscem spotkania wielu pokoleń i radości budowania społeczności oraz oddziaływania na środowisko, w którym przyszło współczesnemu człowiekowi realizować swoje plany i marzenia. Dostrzeżenie problemu, wzajemna pomoc i wsparcie jest obecne i dzisiaj w działalności tarnowskiej KANY. Każda z zaangażowanych osób współpracująca z KANĄ, stara się, aby pomoc skutecznie docierała do potrzebujących wsparcia.

Rok 1998 był czasem, w którym została powołana tarnowska KANA, której zadaniem było – poprzez bezpłatne zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez wysokiej klasy wykładowców, trenerów i specjalistów z różnych dziedzin wiedzy – wsparcie młodych ludzi w starcie życiowym, w drodze ku pełnej dojrzałości.

Na przestrzeni ćwierćwiecza zmieniały się potrzeby społeczne, a także rola KANY.
Dzisiaj KANA jest nowocześnie zarządzaną instytucją, która realizuje swoją misję wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, w tym seniorów. Podejmując liczne projekty międzynarodowe, regionalne oraz lokalne, KANA stara się włączać w kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Kana Komputer